ETTEVÕTTEST

Toetusjuht on Euroopa Liidu toetuste alaseid konsultatsiooni teenuseid osutav ettevõtte. Oleme eelkõige spetsialiseerunud maapiirkonna arendamise ja kalandusega seotud projektidele.

Koostame projektide analüüse, kontseptsioone, äriplaane ja taotlusi, korraldame hankeid ja vajadusel juhime projektid algusest lõpuni. Kitsale tegevusvaldkonnale keskendudes saame oma klientidele pakkuda põhjalikku, kiiret ja asjatundlikku abi toetuste taotlemisel.